ИМАМЕ 3 СВАТБИ, ПРИ КОИТО МЛАДОЖЕНЦ.


ИМАМЕ 3 СВАТБИ, ПРИ КОИТО МЛАДОЖЕНЦИТЕ СА СЕ ЗАПОЗНАЛИ В ГРАДИНАТА НИ! Любовта е жива, дами и господа :) и ви чака да я откриете! За контакт: (мобилен) 0888 300 304 и (стационарен) 02 969 696
https://zav0.com/zfF