Нека да е лято, само да е лято, то.


Нека да е лято, само да е лято,
топло и зелено като горски мъх.
Да струи тревата - силна, некосена -
искам да е лято до последен дъх.
https://zav0.com/zfF