ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ "ЛА ФОРКА"-ТА НИ СТАН.


ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ "ЛА ФОРКА"-ТА НИ СТАНА НА ДВЕ ГОДИНИ?! Това наше творение беше вдъхновено от вас, скъпи приятели и табиетлии :) Bellissimo! La Forkissimo! Tabietlissimo!!! https://zav0.com/zfF