ОРИГИНАЛНО ПРАЗНУВАНЕ НА РОЖДЕН ДЕН.


ОРИГИНАЛНО ПРАЗНУВАНЕ НА РОЖДЕН ДЕН :) Един от нашите гости през седмицата си празнува рождения ден при нас и подари на всеки един от неговите гости лично надписана от него бутилка и моментна снимка за спомен. Всеки празник трябва да си има своите атрибути и ритуали. От нас е добрата кухня. Очакваме ви!