КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ГО ГЛЕДАШ - ПО-ВКУ.


КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ГО ГЛЕДАШ - ПО-ВКУСНО ИЗГЛЕЖДА. КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ИЗЧАКВАШ, СЛЕД КАТО СИ ЯЛ ВЕДНЪЖ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ТИ СЕ ИСКА ДА ОПИТАШ ПАК. ЩО Е ТО? :)