ПОЛУЧИХМЕ ОПЛАКВАНЕ ОТ ДЖЕРИ, ЧЕ СМ...


ПОЛУЧИХМЕ ОПЛАКВАНЕ ОТ ДЖЕРИ, ЧЕ СМЕ ГО НАРЕКЛИ ПОГРЕШНО ЧАРЛИ! :) Едва вчера, кучето Джери успя да погледне поста, който бяхме пуснали преди няколко дни и ни се обади да протестира, че сме го нарекли Чарли! Извинявай, Джери! Имаш още един такъв кокал от нас!! Обичаме те!!!