25 ЗВЕЗДНА ТОРТА НА 3 ЕТАЖА ЗА ЕРИК...


25 ЗВЕЗДНА ТОРТА НА 3 ЕТАЖА ЗА ЕРИКА :) Понеже уикендите често са за рождени дни и празнични събития, ние продължаваме да празуваме!